Member

 

Tokyo 1st office Partner

ATSUSHI Shibata

Practice Area

 

 

 

Tokyo 2nd Office  Partner  

NAOTO Ueda

Practice Area

 

 

Osaka Office Partner

MASAAKI Chida

 

Practice Area

 

Tokyo 1st Office

AKEMI Kobori

Practice Area

 

Supervisors

SHO Watanabe

YASUO Nagano

SUSUMU Kobayashi

SOICHIRO Yoshida

AKIRA Takei

 

Associate

ETSUKO Kawasaki

RIKA Suzuki

ASAKO Kitazawa

 

Supporter

SEIKO Morofuji